Zobacz nas

 

200. Piesza Pielgrzymka Tomaszowska na Jasną Górę
10 - 15 sierpnia 2016 roku odbyła się jubileuszowa 200. Piesza Pielgrzymka Tomaszowska na Jasną Górę

 

 

Dołącz do nas

 

 Regulamin pielgrzymki


1. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno – pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny. 
2. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki były przestrzegany przez cały czas jej trwania. 
3. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten kto:
– we właściwym miejscu i czasie dokonał zapisu,
– akceptuję niniejszy Regulamin,
– będzie stosować się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.

4. Osoby nieletnie:
- do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie;
– w wieku 16 – 18 lat – na podstawie, złożonego przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

5. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości w Komunii św. oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencja. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, techniczne); Włączają się w różne służby.
6. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.
7. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują Przewodnik Pielgrzyma, numer bagażu, koszulkę, czapkę i znaczek. Czapkę i znaczek noszą na widocznym miejscu przez cały czas pielgrzymowania. Numer bagażu zabezpieczony powinien być folią i przywiązany sznurkiem na zewnątrz. Do bagażu należy włożyć kartkę z nazwiskiem, adresem i numerem bagażu dla ułatwienia identyfikacji w przypadku zgubienia bagażu.
8. Ze względu na religijno – pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:
– odpowiedni strój (zasłonięte ramiona i kolana),
– zakaz palenia tytoniu, używania narkotyków,
– bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych. 

9. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:
- przepisów o ruchu drogowym,
– zarządzeń władz terenowych (za palenie ognisk itp.)
– wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

10. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, śmieci składając do przygotowanych pojemników.
11. O noclegi pielgrzymi zabiegają indywidualnie. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne. Na noclegu pielgrzym również zachowuje chrześcijańską postawę. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00. Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są tylko w miejscach, wyznaczonych przez gospodarzy.
12. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać im jakichkolwiek ofiar. 
13. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także postawę nie zgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:
– upomnienie z wpisem do legitymacji Pielgrzyma,
– natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska Pielgrzyma do wiadomości podatników oraz księdza Proboszcza.