Ważne informacje

 

Misja ministranta

 

Ministrant  (od łac. ministraresłużyć, pomagać) to osoba posługująca w liturgii,
najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą.

Wśród ministrantów wyróżniamy następujące funkcje/zadania:

 

Przykładowe posługi ministrantów 

Ceremoniarz - zajmuje się koordynacją działań liturgicznych, umie operować Mszałem Rzymskim, jest bezpośrednim współpracownikiem kapłana

Akolita - zajmuje się posługą przy Mszale, zna szczegółowo przebieg liturgii, może przyjąć u boku kapłana dary i złożyć je na ołtarz, akolitat jest posługą udzielaną w trakcie formacji do kapłaństwa i łączy się z przywilejem święcenia pól, maszyn rolniczych i pokarmów na stół wielkanocny, a także z byciem nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii

Lektor - czyta Słowo Boże podczas liturgii, powinien dbać o poprawność mowy, zrozumienie czytanego tekstu i dobre zachowanie, lektorat jest także posługą udzielaną w trakcie formacji do kapłaństwa i łączy się z przywilejem święcenia pól, maszyn rolniczych i pokarmów na stół wielkanocny

Psałterzysta - wykonuje śpiew psalmu podczas liturgii

Kantor - wykonuje śpiewy podczas Eucharystii, zajmuje się także współpracą z organistą w doborze pieśni

Główny ministrant ołtarza - kieruje zadaniami wykonywanymi przez pozostałych ministrantów ołtarza, nadzoruje procesję z darami, nakrycie i oczyszczenie ołtarza

Ministranci ołtarza - rozkładają bieliznę kielichową, przynoszą ampułki, wykonują obmycie liturgiczne rąk kapłana zwane lavabo

Nawikulariusz - ministrant odpowiedzialny za łódkę zawierającą kadzidło 

Turyferariusz - ministrant odpowiedzialny za kadzielnicę

Lucyferariusz - ministrant niosący świecę

Krucyferariusz - ministrant niosący krzyż

Ok.33 ministrantów 
 
-7 kandydatów na Lektorów 
 
-8 ustanowionych lektorów 
 
-3 ustanowionych  ceremoniarzy
 
Opiekun LSO:
Prezes LSO: Piotr Gajak

 

 

Przykładowy strój członka LSO

                                                                                  

 

 

Materiały formacyjne znajdziesz tutaj: https://drive.google.com/open?id=13qdHIZ6CgPS2oEGjxqJscG3A0BX285R4

 

 Może?

 

 

               

 

 Foto