KOŚCIÓŁ pw NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Krótka historia
Drewniany kościółek Świętego Wacława, który przez ponad półtora wieku służył tomaszowianom, dziś można oglądać w Twardej pod Tomaszowem. Znalazł się tam po tym, gdy jego rolę w mieście przejęła murowana, dwupoziomowa świątynia.
Kościół Świętego Wacława, króla i męczennika zbudowany został we wsi Tobiasze (parafia Ujazd) z fundacji Franciszka i Ludwiki z Denhoffów małżonków Ledóchowskich w 1781 roku. W 1825 roku, jak głosi legenda został przeniesiony w jedną noc do Tomaszowa na ulicę Wieczność (obecnie Słowackiego). Tym samym kościół Świętego Wacława był pierwszym kościołem rzymskokatolickim Tomaszowa. Kościołek restaurowany był w 1894 r. Była to jednonawowa, drewniana świątynia bez wieży. Prezbiterium zakończone było prostą ścianą.
W latach 1864-1960 był kościołem filialnym parafii Św. Antoniego. Od 1935 do czasów okupacji pełnił funkcję kościoła garnizonowego. 31 stycznia 1960 r. Biskup Michał Klepacz eryguje Parafię Św. Wacława, mianując proboszczem ks. kan. Bronisława Wesołowskiego. W 1975 roku proboszczem parafii zostaje ks. Ryszard Salski.

Z początkiem lat 80. rusza budowa murowanego kościoła, jego uroczysta konsekracja ma miejsce w 1987 roku.
W tym samym czasie zapada decyzja o przeniesieniu drewnianego kościoła do Twardej i Tresty. Wiosną 1988 Ojcowie Franciszkanie ze Smardzewic przenoszą kościół św. Wacława do tych wiosek. Obecnie świątynia nosi wezwanie św. Mikołaja.

źródło: http://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/artykul/tomaszow-wczoraj-i-dzis-kosciol-sw-waclawa-stare-zdjecia,2033410,artgal,t,id,tm.html


7 grudnia 1983 r. bp Józef Rozwadowski wydaje dekret ustanowienia kościoła i parafii NMP Królowej Polski na miejsce parafii św. Wacława.

Najważniejsze daty dotyczące budowy Kościoła NMP

31 stycznia 1960 r. - Erygowania kościoła przez bp Michała Klepacza.

1981÷1987 - Budowa kościoła wg projektu arch. L. Taraszkiewicza z Gdańska.

28.IX.1982 r. - poświęcenie dolnego kościoła przez bp Władysława Ziółka.

15.V.1983 r. - poświęcenie górnego kościoła przez bp Józefa Rozwadowskiego.

7.X.1983 r. - ustanowienie tytułu Kościoła i parafii pw. NMP Królowej Polski przez bp Józefa Rozwadowskiego.

31.V.1987 r. - konsekrowanie kościoła przez bpa Władysława Ziółka.