Proboszcz Parafii NMP Królowej Polski ksiądz kanonik Zygmunt Nitecki


Data wyświęcenia: 10.06.1989 r.
Magister teologii: 1993 r. ATK.
Data mianowania: 01.07.2014 r.
Liturgiczne objęcie parafii: 06.07.2014 r.
Tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Wolborskiej: 15 grudnia 2015 r.
Rezydent Proboszcz - ks. kanonik Andrzej Głowa

Data wyświęcenia: 23.06.1963 r.
Proboszcz parafii NMP w latach 2001 - 2014
Data przejścia na emeryturę: 30.06.2014 r.
Odznaczony rokietą i mantoletem
Kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Łaskiej

WIKARIUSZE

ks. Włodzimierz Moraczewski

Święcenia kapłańskie: 29.05.2010 r.
Magister teologii: 2010 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Data mianowania - 31.08.2013 r.
Ustanowiony Duszpasterzem osób niesłyszących
z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego i miejscowości przyległych.
ks. Leszek Skwarka

Święcenia kapłańskie: 31.05.2008 r.
Magister teologii: 13.05.2008 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Data mianowania - 26.08.2023 r.


PROBOSZCZOWIE od 1960 r.

ks. Bronisław Wesołowski (31.01.1960 - 04.11.1975)

ks. Ryszard Salski (17.12.1975 - 04.09.2001)

ks. Andrzej Głowa (04.09.2001 - 30.06.2014)

ks. Zygmunt Nitecki (01.07.2014 - nadal )

WIKARIUSZE od 1960 r.

ks. Stanisław Wasilewski (28.01.1960 - 20.11.1961)

ks. Roman Sobaczyński (20.11.1961 - † 01.09.1962)

ks. Stanisław Mazur (01.09.1962 - 01.09.1963)

ks. Czesław Rosiak (01.08.1963 - 01.09.1964)

ks. Zenon Witczak (02.09.1963 0 01.09.1965)

ks. Marian Pazurek (01.09.1964 - † ;01.09.1966)

ks. Józef Piaskowski (01.09.1965 - 25.08.1969)

ks. Franciszek Pilarczyk (01.09.1966 - † 27.10.1967)

ks. Janusz Wiśniewski (28.10.1967 - † 25.08.1973)

ks. Kazimierz Wasela c.or. (08.07.1969 - 31.07.1971)

ks. Tadeusz Zawiślak (25.08.1971 - 14.08.1975)

ks. Andrzej Dąbrowski (24.08.1973 - 24.08.1974)

ks. Grzegorz Ząbecki 24.08.1974 - 16.08.1980

ks. Jan Kapała (24.08.1974 - † 14.08.1975)

ks. Zygmunt Buła kapłan zakonu oo. augustianów (22.08.1975 - 10.12.1975)

ks. Grzegorz Kolasa (14.08.1975 - † 14.08.1976)

ks. Bogumił Walczak (14.08.1976 - 17.08.1978)

ks. Henryk Leśniewski (14.08.1976 - 28.08.1982)

ks. Franciszek Haber (17.08.1978 - 16.08.1980)

ks. Stanisław Hamziuk (16.08.1980 - 15.02.1984)

ks. Eugeniusz Niciński (16.08.1980 - † 15.08.1981)

ks. Kazimierz Malcer (27.08.1981 - † 10.11.1982)

ks. Marian Ciupiński (15.11.1982 - 26.04.1984)

ks. Włodzimierz Konopczyski (15.02.1984 - 31.08.1988)

ks. Adam Mikuła (15.02.1984 - 01.06.1985)

ks. Janusz Sender (16.02.1985 - 31.08.1988)

ks. Piotr Szubski (11.02.1986 - 31.08.1988)

ks. Henryk Kiczka (31.08.1986 - 24.07.1991)

ks. Eugeniusz Kacperski (31.08.1988 - 01.09.1989)

ks. Tadeusz Zatorski (31.08.1988 - 24.08.1991)

ks. Waldemar Toma (01.09.1989 - † 19.05.1990)

ks. Janusz Kalandyk (31.09.1990 - 29.07.1993)

ks. Tadeusz Gielec (24.08.1991 - 28.08.1992)

ks. Stanisław Wroński (24.08.1991 - 18.03.1992)

ks. Stanisław Mendel (18.03.1992 - 15.06.1996)

ks. Krzysztof Majacz (29.08.1992 - 30.08.1996)

ks. Jerzy Dominowski (28.08.1993 - 29.08.1998)

ks. Dariusz Mordaka (30.08.1996 - 30.08.1997)

ks. Mirosław Wojturski (30.08.1996 - 28.08.2000)

ks. Jarosław Leśniak (30.08.1997 - 28.08.2000)

ks. Michał Podkomórka (29.08.1998 - 27.08.2008)

ks. Bogusław Karbownik (28.08.2000 - 29.08.2007)

ks. Mirosław Marczak (28.08.2000 - 28.08.2002)

ks. Paweł Kruczek (28.08.2002 - 29.08.2006)

 

ks. Alojzy Kwiatkowski
(29.08.2006 - 31.08.2013)

 

ks. Dariusz Chlebowski
(29.08.2007 - 27.08.2009)

     
 

ks. Marek Porczyński
(27.08.2008 - 27.08.2009)

 

ks. Andrzej Sobstel
(27.08.2009 - 27.08.2010)

     
 

ks. Marcin Sławicki
(27.08.2009 - 31.08.2011)

 

ks. Bogusław Starus
(27.08.2010 - 31.08.2014)

     
   

ks. Łukasz Olczyk
(31.08.2011 - 31.08.2013)

 
ks. Paweł Słabaszewski
(1.09.2013 - 31.08.2016)

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII

ks. Edward Wieczorek - wyświęcony w 1971

ks. Grzegorz Aleksandrowicz - wyświęcony w 1973

ks. Jan Pawlak - wyświęcony w 1974 - † 19.11.2008

bp Ireneusz Pękalski - wyświęcony 1974 - od 11 grudnia 1999 biskup pomocniczy Arcybiskupa Łódzkiego

ks. Bogumił Bylinka - wyświęcony w 1981

ks.
Czesław Zbiciak - wyświęcony w 1982 - † 06.07.2012

ks. Arkadiusz Lechowski - wyświęcony w 2002

ks. Kamil Przybysz - wyświęcony 26.05.2012

ks. Mateusz Maciejewski - wyświęcony 29.05.2021

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII

br. Grzegorz Rudziński OMFConv. - wyświęcony w 1985 - franciszkanin

ks. Radosław Długi OMFConv. - wyświęcony w 2000 - franciszkanin

ks. Dawid Piwowarski SAC - wyświecony w 2018 roku - pallotyn

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII

s. Elżbieta Jakubowska, 1955 - bernardynka klauzurowa

s. Katarzyna Dzierżanowska, 1992 - szarytka

s. Hiacynta CSFN - Barbara Niewiadomska - śluby wieczyste - 1995