GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

Grób Nieznanego Żołnierza, będący głębokim i wymownym symbolem uczuć narodowych i patriotycznych, nawiązuje w swej tradycji do istniejącej przed laty, a usytuowanej przed ratuszem miasta na skwerze, płyty Grobu Nieznanego Żołnierza, pod którą złożono ziemię przesiąkniętą krwią Obrońców Polski z pól bitewnych Lwowa i przedpola Warszawy - „Cudu nad Wisłą”.

Powstał ów monument na eksponowanym miejscu cmentarza przed frontem kościoła z inicjatywy prezesów czterech bratnich organizacji kombatanckich: Jerzego Buchalskiego, Władysława Michałowskiego, Jana Czarneckiego i Romana Stasiaka pod egidą, z gorącą aprobatą i wszechstronną pomocą ks. kan. Ryszarda Salskiego.

 

Projektantem i budowniczym Grobu jest łodzianin inż. Ludomir Wenerski. Obiekt powstał w niespełna 18 miesięcy w wyniku intensywnych działań i wykonaniu znacznej części prac w czynie społecznym przez członków naszych związków, a w szczególności: Henryka Kierebińskiego, Stanisława Śmiałka, Antoniego Laszczyka, Jana Sapieżyńskiego, Lecha Woldanowskiego, Jerzego Szatanowskiego, Wiesława Kowalskiego, Jerzego Reszkę, Franciszka Janasa, Mariana Głoda, Jerzego Nowaka. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Grobu – Pomnika zostało dokonane dnia 05.05.1996 r.

W swym okolicznościowym wystąpieniu ppłk „BURZA” - Stanisław Karliński powiedział „Nasz niezapomniany Marszałek Polski, Józef Piłsudski wyraził się w następujących słowach o poświęceniu dla Ojczyzny: „Żołnierz umiera dla innych, nigdy dla siebie”.

Odsłonięcia i poświęcenia Grobu dokonał ks. biskup Adam Lepa w asyście dowódcy AK ppłk „BOŃCZY” - Kazimierza Załęskiego i mjr „MAJA” - Aleksandra Arkuszyńskiego. Symboliczny znicz zapalili: ppłk Jerzy Emir – Hassan ps. „TUREK II”, Cichociemny, b. szef sztabu okręgu AK Łódź i mjr Antoni Wojnarowski – prezes Zarządu Gł. OzbŻ KWP. Uroczystość uświetniona została obecnością aż 33 Pocztów Sztandarowych z całej Polski. Odbył się apel poległych przeprowadzony przez oficera miejscowej jednostki wojskowej im. mjr „HUBALA”. W krypcie Grobu złożono uroczyście urny /sporządzone z łusek pocisków/ z prochami i ziemią, pobranymi z pól bitewnych, cmentarzy, miejsc kaźni, m.in. cmentarza Orląt Lwowskich, Katynia, Miednoje, Borowej i Bąkowej Góry, Milejowa, Tomaszowa Maz., Korytna, Starej Wsi, Wronek, Rawicza, miejsc walk Powstania Warszawskiego, Sobienia, Diablej Góry, Stefanowa, Huty, Majkowic i Kalinki.