KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE ZNAJDUJĄCE SIĘ
NA TERENIE PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI


Kościół parafialny pod wezwaniem św. Macieja i św. Mateusza w Nagórzycach.

Przy przedłużeniu ul. Starowiejskiej w stronę Pilicy, wśród starych drzew, stoi biała, murowana kapliczka. Ile kapliczka ma lat, niewiadomo. Wiadomo natomiast, że w jej pobliżu od I połowy XV wieku stał tam modrzewiowy, parafialny kościółek pod wezwaniem św. Macieja
i św. Mateusza.

W 1487r. parafię odwiedził prymas, arcybiskup gnieździeński oraz biskup włocławski Zbigniew Olesiński.
Do nagórzyckiej parafii w tamtych czasach należały wsie : Smardzewice, Wiaderno, Twarda, Swolszewice Małe i Duże.
Po objawieniu się w 1620r. św. Anny (matki Najświętszej Maryi Panny) mieszkańcowi Smardzewic Wojciechowi Głowie, proboszcz nagórzycki wydał zgodę na postawienie w miejscu objawień, małej drewnianej kapliczki.
W czerwcu 1775r. z nieznanych przyczyn nagórzycki kościółek spłonął. Ocalał jeden z ołtarzy, który przeniesiono do Smardzewic i umieszczono w kościele pod chórem. Znajduje się tam do dzisiaj.
Parafia nagórzycka istniała jednak nadal aż do roku1789. Wówczas Nagórzyce, Wiaderno i Swolszewice przyłączono do parafii Wolbórz.

Więcej wiadomości na ten temat można znaleźć w internecie http://ziemiapiotrkowska.blogspot.com Autorem ciekawych artykułów o historii tomaszowskich okolic jest pan Jarosław Pązik.