31 MAJA - 06 CZERWCA  2020

NIEDZIELA 31 Maja

6.30. + Bolesława Robaka jego rodziców i dziadków.

8.00. + Janinę w 3 rocz. śmierci, Mariannę, Jana, Juliana Wawrzyńczyków.

9.30. + Aleksandra w 5 rocz. śmierci, Annę w 15 rocz. śmierci Błondarczyków,

             oraz Dawida Błondarczyka.

11.00.

12.30.  W 40 rocz. ślubu Zofii i Bogusława Wawszczak z podziękowaniem za

             otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, BB, opiekę MB na dalsze lata życia

             dla jubilatów.

18.00. + Leszka Dębca.

PONIEDZIAŁEK 01 Czerwca

6.30. + Sylwestra Kardynię – od grupy Caritas.

7.00. Dziękczynno-Błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą

          o zdrowie, BB, opiekę MB z racji urodzin Miłosza.

7.00. + Agatę Skoneczną – od mamy.

18.00. Dziękczynno-Błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o

            łaskę wiary, światło Ducha św. i dalszą opiekę MB dla Mikołaja.

18.00. + Henryka Rybickiego – 1 greg.

WTOREK 02 Czerwca

6.30. + Jana i Bronisławę Skrzypiec oraz ich rodziców.

7.00. W rocz. urodzin Doroty Dwornik z prośbą o BB, opiekę MB, dary Ducha Św.

           na dalsze lata życia.

7.00.  + Henryka Rybickiego – 2 greg.

18.00. + Jadwigę, Wacława, Bronisława i Irenę Chmielewskich, Stefana,

               Władysławę, Antoniego Kołodziejczyków.

18.00. + Elżbietę Dzitkowską – od rodziny Walczaków.           

ŚRODA 03 Czerwca

6.30. + Juliana Dąbrowskiego – od wnuczek Kingi i Marleny.

7.00.  + Henryka Rybickiego – 3 greg.

7.00. + Annę Biniek – od chrześnicy Bożeny z rodziną.

18.00. Wotywna.

CZWARTEK 04 Czerwca

 6.30. W intencji Panu Bogu wiadomej.

7.00. + Henryka Rybickiego – 4 greg.

7.00. + Małgorzatę w 4 rocz. śmierci, Franciszka Sepkowskich- od syna

              Wiesława.

18.00. + Jana Taraskę, Bronisławę i Stanisława Małachowskich.

18.00.  + Teresę i Zdzisława Fijałkowskich – od Barbary z rodziną.

PIĄTEK 05 Czerwca

6.30. + Mariana Wychowałka w 5 rocz. śmierci- od żony i syna Dariusza z

             rodziną.

7.15.  + Henryka Rybickiego – 5 greg.

17.00.

18.00. Msza św. Zbiorowa.

SOBOTA 06 czerwca

6.30. + Magdalenę, Eugenię Gonciarz, Helenę, Mariana Filipiak.

7.00. + Henryka Rybickiego – 6 greg.

7.00. W 33 rocz. ślubu Bożeny i Krzysztofa z prośbą o zdrowie, BB, opiekę MB na

          dalsze lata życia.

18.00. Dziękczynno-Błagalna w 75 rocz. urodzin Anny  z prośbą o

            zdrowie, BB, opiekę MB na dalsze lata życia.

18.00. + Teresę i Jana Cieśliczków, Franciszkę, Andrzeja Samborskich.