Na prawej ścianie Kaplicy, w jej przedniej części sąsiadującej z prezbiterium, umieszczono trzy tablice poświęcone pamięci wybitnych osobistości Kościoła Rzymsko-Katolickiego, tj. Papieża Polaka Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia oraz kardynała Augusta Hlonda i biskupa polowego Wojska Polskiego ks. Józefa Gawliny. Obok w/w tablic znajdują się też tablice ks. kanonika Ryszarda Salskiego, Proboszcza Parafii NMP Królowej Polski, ppłk Romana Stasiaka, Sybiraka, mjr Jana Czarneckiego, KWP oraz kap. Władysława Michałowskiego, Zw. Okresu Stalinowskiego – opiekunów Kaplicy Pamięci Narodowej im. św. o. Maksymiliana Kolbe.

                           

                       

Na tejże ścianie, w sektorze bliższym wyjścia z Kaplicy, usytuowane zostały tablice o zróżnicowanym charakterze. Poświęcone są one wybitnym postaciom, wsławionym w walce o niepodległość Polski oraz poległym, zamordowanym i zmarłym bohaterom, na ogół związanym z ziemią Tomaszowsko–Piotrkowsko–Opoczyńską. Tablice dotyczą głównie żołnierzy AK, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, więźniów politycznych okresu stalinowskiego oraz Sybiraków. Znajduje się wśród nich również tablica poświęcona mjr „HUBALOWI”.


Zwracają jednak uwagę szczególnie trzy tablice: pierwsza poświęcona Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu; druga
- sławiąca słynnego dowódcę 25 pp. AK mjr „Leśniaka” Rudolfa Majewskiego, tomaszowianina zamordowanego po wojnie w więzieniu we Wronkach; trzecia zaś ufundowana została w hołdzie Polakom podstępnie uwięzionym  przez stalinowskich zbrodniarzy i zamordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku i innych miejscach kaźni.

                

Ta galeria tablic – jak łatwo się zorientować – nie ma jednolitego charakteru, ale determinuje ją i łączy okres II wojny światowej i długich lat komunistycznej tyranii, z wyjątkiem obiektu poświęconemu Marszałkowi Piłsudskiemu.