8 czerwca odbył się już piąty piknik rodzinny "Ja, mama, tata z Panem Bogiem się brata", którego gospodarzem był ks.proboszcz Zygmunt Nitecki. Piknik poprowadziła grupa młodzieżowa EFFATHA. Tradycyjnie księża posługujący w naszej parafii zatańczyli tańce lednickie. Głównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe. Dzięki ofiarności Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego nie zabrakło potraw z grilla oraz słodkiego poczęstunku. Zarówno dzieci, młodzież oraz osoby starsze miały zapewnione atrakcje. Na koniec pikniku odbyło się losowanie nagród.Podziękowania
- Ks. Proboszczowi Zygmuntowi Niteckiemu, grupie CARITAS
- Ks. Mariuszowi Turczyńskiemu i grupie młodzieży ze wspólnoty EFFATHA oraz Ks. Włodzimierzowi Moraczewskiemu
- Starostwu Powiatowemu
- Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego
- Fundacji Hipoterapia „ Mogę Więcej”
- Centralny Ośrodek Sportu w Spale
- Panu Jackowi i Panu Krzysztofowi Lechowskim właścicielom hurtowni „Romstom” za ufundowanie nagrody specjalnej
- Rodzinie Sobkiewiczów z ufundowanie I nagrody
- Panu Stanisławowi Fijałkowskiemu za ufundowanie II nagrody
- Związek Harcerstwa Polskiego „ HUFIEC” Tomaszów Maz
- Panu Zenonowi Łaskiemu właścicielowi firmy EZBUD za użyczenie placu
- Panu Krzysztofowi Iskierce Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom za prezentację sprzętu pożarniczego,
- Firmie piekarniczej Szymańscy
- Zespół śpiewający z Miejskiego Centrum Kultury
- Panu Zbigniewowi Melka właścicielowi  „ Zielonej Zagrody”  
- Panu Mirosławowi Kszczot za użyczenie kłada
- Panu Włodzimierzowi Bańczykowi za prezentację motocykla z okresu wojennego oraz wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie naszego pikniku