Młodzież z naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk ks. bpa Marka Marczaka 16 maja bieżącego roku. Ks. Biskup w homilii mówił, że Duch Święty jest nam niezbędny na każdym etapie życie i przy wypełnianiu każdego powołania. Na koniec Eucharystii młodzi wyrazili swoją radość przez gesty i śpiew piosenki: Oto ja, poślij mnie!