Dziękujemy Grupie zaangażowanych osób za bezinteresowne wykonanie Grobu Bożego i Ciemnicy.
Dziękujemy za Waszą ofiarną pracę, poświęcony czas i Wasze świadectwo wiary.